Пратеници

 

 

 

 

 

 

ЉУПЧО ДИМОВСКИ 

 

Член на СПМ. Роден на 9.4.1959 во Велес. Македонец. Дипломиран економист, Економски факултет, УКИМ - Скопје.

 

Активности во Собранието:

  • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, претседател
  • Комисија за прашања на изборите и именувањата, член
  • Комисија за економски прашања, член
  • Комисија за надворешна политика, заменик-член
  • Комисија за финансирање и буџет, заменик-член
  • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарната димензија на Централноевропската иницијатива (ПД ЦЕИ), заменик-член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на земјите од Латинска Америка и од Карибите, член 
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Руската федерација, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Шпанија, член

Е-пошта: l.dimovski@sobranie.mk

Click