Пратеници

 

 

 

 

 

СТОЈАН МИЛАНОВ 

 

Член на СПМ. Роден на 14.2.1948 во с.Тополовик, Кратово. Македонец. Има завршено Природно-математички факултет - Биологија.

 

Активности во Совранието:

  • Комисија за уставни прашања, член
  • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, член
  • Комисија за одбрана и безбедност, заменик-член
  • Комисија за економски прашања, заменик-член
  • Комисија за култура, заменик-член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Јапонија, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Португалската Република, член

 

Е-пошта: S.Milanov@sobranie.mk

Click