Пратеници

 

 

 

 

 

 

ВЛАДАНКА АВИРОВИЌ 

 

Член на Социјалистичка партија. Родена на 22.1.1954 во Скопје. Македонка. Дипломиран економист, „Св.Кирил и Методиј“.

 

Активности во Совранието:

  • Буџетски совет на Собранието на Република Македонија, член
  • Комисија за финансирање и буџет, член
  • Комисија за економски прашања, член
  • Комисија за уставни прашања, заменик-член
  • Комисија за европски прашања, заменик-член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Народна Република Кина, претседател
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Италија, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Полска, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Чешката Република, член

Е-пошта: v.avirovik@sobranie.mk

Click