СПМ

 

 

 

 

 

 

ВЛАДАНКА АВИРОВИЌ 

 

Член на Социјалистичка партија. Родена на 22.1.1954 во Скопје. Македонка. Дипломиран економист, „Св.Кирил и Методиј“.

 

Активности во Совранието:

 • Буџетски совет на Собранието на Република Македонија, член
 • Комисија за финансирање и буџет, член
 • Комисија за економски прашања, член
 • Комисија за уставни прашања, заменик-член
 • Комисија за европски прашања, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Народна Република Кина, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Италија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Полска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Чешката Република, член

Е-пошта: v.avirovik@sobranie.mk

 

 

 

 

 

 

ЉУПЧО ДИМОВСКИ 

 

Член на СПМ. Роден на 9.4.1959 во Велес. Македонец. Дипломиран економист, Економски факултет, УКИМ - Скопје.

 

Активности во Собранието:

 • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, претседател
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, член
 • Комисија за економски прашања, член
 • Комисија за надворешна политика, заменик-член
 • Комисија за финансирање и буџет, заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарната димензија на Централноевропската иницијатива (ПД ЦЕИ), заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на земјите од Латинска Америка и од Карибите, член 
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Руската федерација, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Шпанија, член

Е-пошта: l.dimovski@sobranie.mk

 

 

 

 

 

СТОЈАН МИЛАНОВ 

 

Член на СПМ. Роден на 14.2.1948 во с.Тополовик, Кратово. Македонец. Има завршено Природно-математички факултет - Биологија.

 

Активности во Совранието:

 • Комисија за уставни прашања, член
 • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, член
 • Комисија за одбрана и безбедност, заменик-член
 • Комисија за економски прашања, заменик-член
 • Комисија за култура, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Јапонија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Португалската Република, член

 

Е-пошта: S.Milanov@sobranie.mk

Click