АВИРОВИЌ ВЛАДАНКА 

 

 

 

 

Член на СПМ. Родена 1954 година во Скопје. Македонка. Високо образование. Добро го познава италијанскиот јазик, а се служи со англискиот јазик. Живее во Скопје.
     ЗОРАН ВИТАНОВ

 

 

 

 

Член на СПМ - во Собранието делува како независен пратеник. Роден 1971 година во Струмица. Македонец. Високо образование. Добро ги познава англискиот јазик и бившите ЈУ јазици. Живее во Струмица.

  

 

ИВАНОВ ЉУБИСАВ - ЅИНГО 

 

 

 

 

 Член на СПМ. Роден 1936 година во с. Трновац, Кратово. Македонец. Дипломиран рударски инженер. Добро го познава рускиот јазик, а се служи со германскиот јазик. Живее во Скопје.
     

Click