Владанка Авировиќ

 

 
Член на СПМ. Родена на 22.1.1954 година во Скопје. Македонка. Дипломиран економист, Универзитет „Св.Кирил и Методиј“, Скопје.

Активности во Собранието:

 • Буџетски совет на Собранието на Република Македонија, член
 • Комисија за економски прашања, претседател
 • Комисија за европски прашања, член
 • Комисија за финансирање и буџет, член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација (Мешовит парламентарен комитет ЕУ - Република Македонија), заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Италија, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Холандија, член

Е-пошта: v.avirovik@sobranie.mk

 
Малиша Станковиќ

 

 
Член на СПМ. Роден на 2.4.1982 година во Скопје. Македонец. Дипломирал на Правен факултет.

Активности во Собранието:

 • Совет на Собранискиот канал, заменик-член
 • Законодавно-правна комисија, заменик-претседател
 • Комисија за економски прашања, заменик-претседател
 • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, член
 • Комисија за уставни прашања, член
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација (Мешовит парламентарен комитет ЕУ - Република Македонија), заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот Република Унгарија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Холандија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Црна Гора, член


Е-пошта: m.stankovik@sobranie.mk

Click