Сојуз на Ромите во Македонија


1998 - 2002

 Бајрам Амди 
 

 

 

 

 

 

 

Член на Сојузот на Ромите на Македонија (СРМ), основач и претседател на Партијата. 
     
Бил член на Партијата за целосна еманципација на Ромите, а еден период и независен пратеник. Член на пратеничката група на Собранието на РМ за соработка со Парламентот на Сојузна Република Југославија. 
     
Роден 1956 година во Скопје, РМ. Ром. Завршил средно трговско училиште. Сопственик на Произедствено-трговското претпријатие "ШУТЕКС 2 КОМПАНИ" - Скопје. Добро ги знае турскиот, српскиот и албанскиот јазик. Бил пратеник во Собранието на РМ и во претходниот мандат од 1994 до 1998 година. Живее во Скопје.

Click