Драгиша Милетиќ

 

 

 

Член на СНСМ. Роден на 29.4.1956 година во Краљево, Р. Србија. Србин. Дизајнер и сликар, графички дизајн, „Св. Климент Охридски“, идејни решенија - Универзитет во Приштина.

Активности во Собранието:

  • Комисија за уставни прашања, член
  • Комисија за образование, наука и спорт, член
  • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, заменик-член
  • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, заменик-член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Србија, претседател
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Грција, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Големото Војводство Луксембург, член


Е-пошта: d.miletik@sobranie.mk

Click