Авдија Пепиќ

 

 
Член на СДАМ. Роден на 27.11.1961 година во Скопје. Бошњак. Дипломирал на Економскиот факултет -  прометно-комерцијална насока на Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“, Скопје; Магистер на економски науки.

Активности во Собранието:

  • Совет на Собранискиот канал, член
  • Комисија за култура, член
  • Комисија за економски прашања, заменик-член
  • Комисија за образование, наука и спорт, заменик-член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Албанија, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Белгија, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Федерацијата на Босна и Херцеговина, претседател


Е-пошта: a.pepik@sobranie.mk

Click