Pratenichki sostav
 
Пратенички состав


Келешов Ристо


 

 

 

 

 

 

Роден е 1950 година во Кичево. Македонец. Завршил Медицински факултет, специјализирал гинекологија и акушерство. Вработен во Медицинскиот центар во Кумааново. Живее во Куманово.