Pratenichki sostav
 
Пратенички состав


Стаменов Ристо

 

 

 

 

 

 

 

Роден е 1937 годдина  во с. Иловица, Струмица. Македонец. Завршил Економски факултет. Помошник на директорот на Трговското претпријатие “НА-МА” во Куманово. Живее во Куманово.