Pratenichki sostav
 
LEGJISLATURA E DEPUTETËVE

KOMISIONI PËR SISTEM POLITIK DHE MARRËDHËNIE NDËRMJET BASHKËSIVE

 

E-posta: k-polsis@sobranie.mk

Komisioni ka kryetar, dymbëdhjetë anëtarë dhe zëvendësit e tyre. Komisioni i shqyrton çështjet lidhur me:

 • funksionimin e sistemit politik; 
 • ndryshimin e kufijve të Republikës; 
 • simbolet shtetërore dhe përdorimin e tyre; 
 • gjyqësinë, avokaturën dhe prokurorinë publike; amnistinë dhe faljen;
 • lirinë e lëvizjes dhe lirinë e zgjedhjes së vendbanimit; 
 • evidenca amë dhe mbrojtja e të dhënave personale; 
 • emrat personal, letrat e njoftimit dhe dokumentet e udhëtimit; 
 • regjistrimin e popullsisë; 
 • sistemin e informimit publik; 
 • të drejtën e shoqërimit të qytetarëve dhe organizimin politik; 
 • të drejtën e zgjedhjes dhe mënyrën e zgjedhjes së deputetëve, Presidentit të Republikës së Maqedonisë, anëtarëve të këshillave dhe kryetarëve të komunave; 
 • referendumin; 
 • avokatin e popullit; 
 • Kishën ortodokse maqedonase si dhe Bashkësinë fetare islame në Maqedoni, Kishën katolike, Kishën evangjele-metodistike, Bashkësinë e hebrenjve dhe bashkësitë tjera fetare dhe grupet tjera religjioze; 
 • dekoratat, mirënjohjet dhe shpërblimet; 
 • festat e Republikës së Maqedonisë; 
 • organizimin e administratës shtetërore; 
 • të drejtën e përdorimit të gjuhëve dhe alfabeteve të bashkësive; garantimin e mbrojtjes së identitetit etnik, kulturor, gjuhësor dhe fetar të bashkësive 
 • vendosjen e bashkëpunimit ndërkombëtar për çështje që kanë të bëjnë me sistemet politike dhe marrëdhëniet ndërmjet bashkësive dhe  
 • çështjet tjera që kanë të bëjnë me sistemin politik dhe marrëdhëniet ndërmjet bashkësive.

 

Kryetar:     Aleksandar Kiracovski
Zevendeskryetar:    Çedomir Sazdovski
Anëtarë: 1. Sonja Mirakovska
2. Ferid Muhiq
3. Sashko Kostov
4. Betiane Kitev
5. ANETA SIMESKA-DIMOSKA
6. Rexhail Ismaili 
7. SURIJA RASHIDI
8. Antonio Milloshoski
9. Vlladimir Gjorçev
10. Daniella Rangellova
11. Zoran Ilioski

12. Jusuf Hasani
13. Panço Minov
14. Afrim Gashi
Zëvendësanëtarë:  1. Katerina Kuzmanovska

2. SNEZHANA KALESKA-VANÇEVA 
3. Bllagojçe Tërpevski 
4. Enes Ibrahim
5. KOSTADIN ACEVSKI
6. Shpresa Hadri
7. Vesel Memedi
8. Trajko Veljanoski 
9. Nada Cipusheva
10. MAGDALENA MANASKOVA
11. Ane Llashkoska
 12. Ivan Stoilkoviq
13. Nolla Ismajlloska-Starova
14. Fadil Zendeli                  


                    

 
a

Na ndiqni në:

Ueb faqja e Kuvendi përdor biskotat (cookies).

Biskotat (cookies) përdoren për të përmirësuar përvojën Tuaj të përdoruesit.