ПратенициНикола Апостолски

 

 

 

 

 

 

Роден е 19448 година во Прилеп. Македонец. Завршил Градежен факултет. Технички директор на ВРО “ Стерна”. Живее во Прилеп.

 

Click