ПратенициДраги Арсов

 

 

 

 

 

 

Роден е 1937 година во Кочани. Македонец. Завршил Факултет за политички науки. Живее во Скопје.

 

 

Click