ПратенициЈордан Бошков 

 

 

 

 

 

 

Роден е  1956 година во Скопје. Македонец. Завршил Факултет за техничка кибернетика. Вработен во Металски завод “ Тито” во Скопје. Живее во Скопје.

Click