ПратенициБлагоја Чкатроски

 

 

 

 

 

 

Роден е 1959 година во Прилеп. Македонец. Завршил средно техничко училиште, хидро насока. Вработен во “ Комуналец” во Прилеп. Живее во Прилеп.

Click