ПратенициБорко Ѓорчески

 

 

 

 

 

 

Роден е 1942 година во с.  Кадино, Прилеп. Македонец. Има средно образование. Вработен во Трговската  организација “ Центро- промет” во Прилеп. Живее во Прилеп.

 

Click