ПратенициДраги Гроздановски

 

 

 

 

 

 

Роден 1957 година во Битола. Македонец. Завршил Правен  факултет. Невработен. Живее во Битола.

 

Click