ПратенициЉупчо Јакимовски

 

 

 

 

 

 

Роден 1961 година во с. Велестово, Охрид. Македонец. Завршил Филолошки факултет во Скопје- група Историја на книжевностите на народите на СФРЈ. Невработен. Живее во Скопје.

 

 

Click