ПратенициЦветан Јовчевски

 

 

 

 

 

 

Роден е 1952 година во с. Марул, Прилеп. Македонец. Има виша школска подготовка, машински инжинер. Невработен. Живее во Прилеп.

Click