ПратенициЃорѓи Котевски

 

 

 

 

 

 

Роден е 1950 година во с. Логоварди, Битола. Македонец. Завршил Филозофски факултет- група Историја на книжевностите на народите на СФРЈ. Невработен. Живее во Битола.

Click