ПратенициКирил Ковачевски

 

 

 

 

 

 

Роден е 1930 година во Тетово. Македонец. Завршил Медицински факултет во Скопје. Вработен во Медицинскиот центар- Тетово како специјалист  по физикална медицина и рехабилитација. Живее во Тетово.

Click