ПратенициВецко Личоски

 

 

 

 

 

 

Роден е 1938 во с. Цер, Кичево. Македонец. Завршил Виша техничка школа. Работи како сменоводител во РЕК “ Осломеј” во Кичево. Живее во Кичево.

Click