ПратенициКоле Луловски

 

 

 

 

 

 

Роден е 1945 година  во с. Желево, Леринско. Македонец. Завршил  Математички факултет. Вработен во управата на Железничко- транспортното претпријатие- Скопје. Живее во Скопје.

Click