ПратенициТрајан Мицевски

 

 

 

 

 

 

Роден е 1930 во с. Новаци, Битола. Македонец. Завршил Виша педагошка школа. Пензионер. Живее во Битола.

Click