ПратенициБогдан Неделковски

 

 

 

 

 

 

Роден е 1960 година во с. Блаце, Тетово. Македонец. Студент на  Филолошкиот факултет во Скопје. Невработен. Живее во Скопје.

 

Click