ПратенициМихаил Пановски

 

 

 

 

 

 

Роден е 1958 година во Скопје. Македонец. Завршил Електро- технички факултет во Скопје. Работи како оперативен водител на електро- енергетскиот систем на СРМ во “ Електростопанство на Македонија”. Живее во Скопје.

 

Click