ПратенициАцо Спироски

 

 

 

 

 

 

Роден е 1955 година во с. Косел, Охрид. Македонец. Завршил Правен факултет. Сопственик на прриваатната фирма “ М” Експорт- импорт - Охрид. Живее во Охрид.

 

Click