ПратенициТомислав Стефковски

 

 

 

 

 

 

Роден е 1938 година во Скопје. Македонец. Завршил Правен факултет. Заменик секретар во Заедницата на општините и градовите на Македонија- Скопје. Живее во Скопје.

Click