ПратенициГоце Темелковски

 

 

 

 

 

 

Роден е 1952 година во с. Брждани, Кичево. Македонец. Завршил Медицински факултет и специјализирал хирургија. Вработен во Медицинскиот центар во Кичево како лекар специјалист за ортопедска хирургија. Живее во Кичево.

Click