ПратенициПетар Темелковски

 

 

 

 

 

 

Роден е 1947 година во Битола. Македонец. Завршил Економски факултет. Вработен во Работната организација “Прехрана” во Битола. Живее во Битола.

 

Click