ПратенициПетре Трајкоски

 

 

 

 

 

 

Роден е 1957 година во Прилеп. Македонец. Завршил Земјоделски факултет. Вработен во Тутунскиот комбинат во Прилеп. Живее во Прилеп.

Click