ПратенициДушан Трпчевски

 

 

 

 

 

 

Роден е 1933 во Тетово. Македонец. Завршил Медицински факултет и специјализирал интерна медицина. Работи како лекар интернист во Медицинскиот центар во Тетово. Живее во Тетово.

Click