ПратенициГоран Зафировски

 

 

 

 

 

 

Роден е 1962 година во Куманово. Македонец. Завршил Технолошки факултет. Невработен. Живее во Скопје.

 

Click