ПратенициБорис Змејковски

 

 

 

 

 

 

Роден е 1956 година во Скопје. Македонец. Има средно образование. Невработен. Живее во Скопје.

Click