Пратеници 

БОНЕВА СИЛВАНА


  
 


     
 
   
     
      
   
Член на ВМРО-ДПМНЕ. Родена 1959 година во Струмица. Македонка. Вишо образование. Се служи со францускиот јазик, а го учи англискиот јазик. Живее во Струмица.
     

Click