Пратеници 

ДАМЕСКИ ПАНЧЕ

 

 

 

  
     
Роден: 20.02.1968 година во Прилеп, Република Македонија
     
Адреса и телефон:  Ул.Војводинска, бр. 97/1 Прилеп Република Македонија

Моб: 00-389-(0)71-211-489
     
Семеен статус: оженет (татко на едно дете)
     
Националност: Македонец
     
Образование:  Завршен Ветеринарен факултет на Загребското Свеучилиште во 1993 година и стекната титула Доктор по ветеринарна медицина. Во 2000 година завршени постдипломски студии на истиот факултет и стекната титула магистер по ветеринарни науки
     
Странски јазици:   одлично владеење на хрватскиот јазик, добро познавање на англискиот јазик
     
Компјутери:   Word, Excel, Power Point
     
Работно искуство:  

  • 1993 - 1995 - Ветеринарна инспекција;
  • 1995 - 2000 - Ветеринарна станица Прилеп;
  • 1998 - 2000 - Директор на ветеринарна станица Прилеп
  • 2000 - 2006 - Ветеринарна станица "Дамески ветерина" - Прилеп
  • јули 2006 - Пратеник во Собранието на Република Македонија

Партиска активност: 

Член на ВМРО-ДПМНЕ од 2001 година. 
Од 2005 година советник во Советот на Општина Прилеп и член на ОК на ВМРО-ДПМНЕ - Прилеп 

Click