Пратеници 

ДАНЕВСКИ ТОМЕ

 

 

 

 

Роден:  27.07.1970 година во Радовиш, Република Македонија
     
Адреса и телефон:   Ул. Ана Поцкова, бб Радовиш Република Македонија

Моб: 00-389-(0)71-223-025    
   
е-маил: tomedanevski@gmail.com
     
Семеен статус: оженет (два малолетни сина)
     
Националност: Македонец
     
Образование:  Универзитет "Климент Охридски"-Електротехнички инжинер- енергетичар
     
Странски јазици:  се служи со англискиот јазик
     
Компјутери: word, excel
     
Работно искуство: 

Мај 1997- август 2000 - Р.Б. Бучим - Радовиш, инжинер за оддржување - погон флотација;       
   
август 2000 - јули 2006 - АД ЕСМ Подружница Електродистрибуција - Радовиш, раководител на одделение за развој и инвестиции; 
      
јули 2006 - Пратеник во Собранието на Република Македонија
     
Партиска активност:  

Член на ВМРО-ДПМНЕ од 27.10.1990 година. 
    
1994-1998 - Претседател на ОК на УМС на ВМРО-ДПМНЕ Радовиш; 
      
1999-2000 - Портпарол на ОК на ВМРО-ДПМНЕ Радовиш; 
      
2000-2002 - Секретар на ОК на ВМРО-ДПМНЕ Радовиш; 
    
2005- Носител на советничка листа на коалицијата предводена од ВМРО-ДПМНЕ, на локалните избори во општина Радовиш; 
      
2002-2006 - Претседател на ОК на ВМРО-ДПМНЕ Радовиш; 
      
Делегат на X и XII конгрес на ВМРО-ДПМНЕ. 

Click