Пратеници 

ДИМОВСКИ ИЛИЈА 

 

 

 


  
 
Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден 1980 година во Велес. Македонец. Студент - апсолвент на Правниот факултет во Скопје. Добро го познава англискиот јазик, се служи со бугарскиот и српскиот јазик, а го учи германскиот јазик. Живее во Велес.
     
  
   

Click