Пратеници 

ДУЛИЌ БЛАГОРОДНА 

 

 

 


  
   
 
Функција:  Пратеник, претседател на Законодавно правната комисија 
     
Роден:  18.04.1941 во Кочани, Република Македонија 
 
Адреса и телефон: Ул. Тајмишка бр 3а,  1000 Скопје  Република Македонија 
      
Моб: 00-389-(0)71-211-493 
     
Семеен статус: мажена, мајка на два сина 
     
Националност:  Македонка
     
Образование: Универзитет Св. Кирил и Методиј Скопје, Правен факултет
     
Искуства и активности:  

  • 1964-1970 - Приправник во Окружен стопански суд - Скопје, Општински суд Скопје И - Скопје и Окружен суд Скопје а по полагање на правосудниот испит во 1967 година стручен соработник во Врховниот суд на Македонија; 
  • 1971-1973 - Заменик јавен обвинител на Општинското јавно обвинителство на град Скопје 
  • 1974-1980 - судија во Окружниот стопански суд Скопје; 
  • 1981-1995 - судија во Стопанскиот суд на Македонија;
  • 1995-1999 - судија на Врховниот суд на Македонија;
  • 2000-2004 - член на Републичкиот судски совет;
  • од 2006 - пратеник во Собранието на Република Македонија.
  • За време на професионалната дејност - департизирана. Член на ВМРО-ДПМНЕ од 2005 година.


     

Click