Пратеници 

ГИНЕВ ЈОВАН


  
 


     
 
   
     
      
   
   Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден 1948 година во с. Драгонел, Кавадарци. Македонец. Гинеколог - акушер. Се служи со германскиот јазик. Живее во Кавадарци.
     
  
   

 

Click