Пратеници 

ЃОРЧЕВ ВЛАДИМИР


  
 


     
 
   
     
      
   
   Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден 1978 година во Скопје. Македонец. Завршил гимназија. Добро ги познава англискиот и германскиот јазик. Живее во Скопје.
     

Click