Пратеници 

ЃОРЃИЕВСКИ ВЕЛЕ

 

 

 

 


   
   Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден 1964 година во с. Побродоште - Велес. Македонец. Средно образование. Живее во Скопје.
     
  
   

Click