Пратеници 

ЈАКИМОВСКА СВЕТЛАНА

 

 

      
 
Родена:  08.06.1956 во Скопје, Република Македонија
     
Адреса и телефон:   Ул. Иван Козарев 22  1000 Скопје  Република Македонија  
      
Моб: 00-389-(0)71-223-088 
     
Семеен статус:  мажена
     
Националност:    Македонка 
     
Образование: Универзитет Св. Кирил и Методиј Скопје, Правен факултет 
     
Работно искуство:

  • 1984-1999 - АД Макотекс - Скопје како шеф на службата за нормативна дејност и органи на управување; 
  • 2001- февруари 2002 - помошник на директорот на Заводот за вработување на Република Македонија 
  • март 2002-ноември 2002 - Директор на Завод за вработување на Република Македонија; 
  • декември 2002-јули 2006 - Стручен соработник во Центарот за вработување на град Скопје; 
  • јули 2006 - Пратеник во Собранието на Република Македонија. 
  • 2002 - Добитник на БЛАГОДАРНИЦА за особено залагање и личен придонес во партнерството за стопански развој на Република Македонија во проектот за примена на интегрираниот модел на Министерството за труд на САД со подршка на УСАИД. 
  • 2002 - Добитник на БЛАГОДАРНИЦА за придонес во развојот и унапредувањето на Службата за вработување во Куманово, по повод 50 години од нејзино постоење. 
  • Член на ВМРО-ДПМНЕ од 1999 година.
         
Click