Пратеници



 

КИПАРИЗОВСКА КРСТЕСКА АНИТА 

 

 

 

 

 
 
Роденa: 01.08.1973 во Охрид, Република Македонија
     
Адреса и телефон:   Ул." Крум Точков", бр.38  Охрид Република Македонија 
      
Моб: 00-389-(0)71-223-060 

e-mail: anitakipariz@yahoo.com  
     
Семеен статус: мажена (една малолетна ќерка)
     
Националност: Влаинка
     
Образование:  Универзитет "Св.Кирил и Методиј" - дипломиран правник со положен правосуден испит 
     
Странски јазици: активно познавање на Англискиот јазик
     
Компјутери: Word, Excel
     
Работно искуство:  

 • Адвокатски приправник во адвокатска канцеларија на адвокатот Климент Луканов;
 • Самостоен референт за застапување во ЕМО Охрид АД;
 • Раководител на општи и правни работи во ЕМО Охрид АД;
 • Неизвршен директор во Борд на директори во ЕМО Охрид АД;
 • Адвокат со сопствена адвокатска канцеларија;
 • од 2006 година Пратеник во Собранието на Република Македонија.

Партиска активност: 

 • Член на ВМРО-ДПМНЕ од 1994 година.
 • Долгогодишен претседател на правната комисија во ОК на ВМРО-ДПМНЕ Охрид;
 • Член на Општинската изборна комисија на Охрид за претседателските избори 1999;
 • Член на ОК на ВМРО-ДПМНЕ Охрид;
 • Претседател на Унија на жени на ОК Охрид;
 • Советник во Советот на Општина Охрид. 
Click