Пратеници

КОЦЕВ ВАНЧО

 

  
 


     
 
   
     
      
   
   Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден 1952 година во Штип. Македонец. Економист. Добро го познава рускиот јазик. Живее во Штип.

Click