Пратеници 

КРСТЕВСКИ СТОЈЧЕ 

 

 


  
 
   
     
      
   
   Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден 1966 година во с. Ракотинци, Скопје. Македонец. Вишо образование. Живее во с. Ракотинци, Скопје.
     
  
   

Click