Пратеници 

КУНОВСКА ЈАГНУЛА 

 

 


  

 
 
   
   Член на ВМРО-ДПМНЕ. Родена 1943 година во Костур, Република Грција. Македонка. Магистер по правни науки - адвокат. Се служи со грчкиот и францускиот јазик. Живее во Скопје.
     
  
   

Click