Пратеници 

НИКОЛОСКИ АЛЕКСАНДАР 

 

 


  
   

   
   Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден 1984 година во Охрид. Македонец. Студент-апсолвент. Добро го познава англискиот јазик, а се служи со францускиот јазик. Живее во Охрид.

Click