Пратеници


ПЕТРЕСКИ ЗОРАН

 


  
 


Роден: 01.10.1973 година во Скопје, Република Македонија 

Адреса и телефон:  ул.Народен Фронт 9 - 3/12  1000 Скопје Република Македонија 
      
е-маил: petreskizoran@yahoo.com  
     
Семеен статус:  оженет
     
Националност:   Македонец
     
Образование:  Универзитет Св. Кирил и Методиј - Скопје, Правен факултет- дипломиран правник  
      
Постдипломски студии по Политички науки на "Институтот за социолошки и политичко правни истражувања" на Универзитетот Св.Кирил и Методиј Скопје
     
Странски јазици:   англиски
     
Компјутери:  Одлично познавање на работа со компјутер (MS Office, Page Maker, Corel Draw, Internet и др.)
     
Работно искуство:  
   ноември 1997 - фебруари 2001 година - Соработник во кабинетот на Градоначалниокот на општина Гази Баба -Скопје, одговорен за комуникација со граѓаните на Општина Гази Баба    
   фебруари 2002 година - јуни 2005 година - вработен во Агенцијата на Република Македонија за приватизација, Соработник во Секторот за правни работи и контрола.   
   јули 2005 - Јануари 2006 година - Советник на Градоначалникот на Град Скопје   
   фебруари 2006 година - септември 2006 година - Секретар на Општина Бутел    
   септември 2006 - Пратеник во Собранието на Република Македонија
     
Партиска активност: 
   октомври 1992 година - декември 1994 - година потпретседател на Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМНЕ (Државно ниво)     
   фебруари 1995 - септември 1997 година - Претседател на Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМНЕ (Државно ниво)    
   декември 1994 - септември 1997 година - Член на Извршниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ во истиот период и член на Централниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ   
   јуни 2004 - член на Статутарната комисија на ВМРО-ДПМНЕ, Реизбран за член на Статутарната комисија на 13 Конгрес (18 март 2007 година)   
   Јануари 2004 - 2007 Претседател на Комисијата за Локална Самоуправа на ВМРО-ДПМНЕ   
   Мај 2005 до Април 2007 година Специјален советник за локална самоуправа, децентрализација и внатрепартиска организација на Претседателот на ВМРО-ДПМНЕ   
   Април 2007 Член на Кадровската Комисија на ВМРО-ДПМНЕ    
   Април 2007 Член на Извршниот Комитет на ВМРО-ДПМНЕ    
Друг ангажман: 
   Советник во Советот на Град Скопје во два мандата 1996 до 2000 година и од 2000 до 2004 година , воедно во двата мандата член на Комисијата за прописи на Советот на град Скопје    
   Член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за комунален и цврст отпад "Дрисла" од мај 1997 до октомври 2002 година. (ДРИСЛА -Комунално претпријатие формирано од градот Скопје)

Click